Hiển thị một kết quả duy nhất

180,000.00
30,000.00
20,000.00
60,000.00
8,000.00
5,000.00
5,000.00
30,000.00